Bemutatkozás

A Szindróma Plusz Baleseti Károsultak Érdekvédelmi Egyesülete azzal a céllal jött létre, hogy az évről évre egyre szaporodó közlekedési balesetekben és az egyéb káresemények következtében megsérült személyeket, valamint közeli hozzátartozóikat segítse abban, hogy megfelelő képviseletet kapjanak kártérítési és jogi ügyekben.

Kevesen tudják, hogy az őket- vagy hozzátartozóikat külföldön vagy belföldön ért balesetek jelentős részében a megsérült ingóságaik, személyi sérüléseik (továbbá lelki és fizikai megpróbáltatásaik) illetve az elhunyt hozzátartozó elvesztése miatt, akár nagy összegű pénzbeli kompenzációra tarthatnak igényt.

Egyesületünk kapcsolatot tart a gyógyintézetekkel, nyomozószervekkel. Tevékenységi köre kiterjed a kártérítés valamennyi ágára. A káresemény bekövetkezésének napjától támogatólag áll a károsultak mellett, elősegítve a peres és peren kívüli ügyekben való teljes körű jogi képviseletüket. Elősegíti továbbá a káreseménynél sérülést szenvedett személyek teljes körű büntetőjogi képviseletét.

Tapasztalataink szerint az általunk képviselt károsultak szaktudás és erőfeszítés nélkül, az általunk nyújtott segítséget igénybe véve gyorsabban, könnyebben jutnak az átlagosnál lényegesen nagyobb vagyoni jóvátételhez az őket ért sérelemért.

A Szindróma Plusz Baleseti Károsultak Érdekvédelmi Egyesülete non profit szervezet, valamennyi felsorolt tevékenységet térítésmentesen végzi. Az egyesület partnerei pedig a kárrendezési periódusban felmerülő költségeket megelőlegezik és csak akkor tartanak igényt díjazásra, ha a kárügyben tényleges kifizetés történik.

Comments are closed.