Egyiptomi autóbusz baleset

Mint arról már a híradásokból is részletesen értesülni  lehetett, az elmúlt héten magyar turisták sérültek Egyiptomban egy tragikus autóbusz baleset során. A baleset tizenegy halálos áldozatot követelt, huszonkilencen megsérültek, többnyire súlyosan.

Egyesületünk ezúton kívánja őszinte részvétét kifejezni a károsultak-, valamint hozzátartozóik számára.

Tudomásunk szerint a sérült személyek között vannak néhányan, akik nem rendelkeztek biztosítással. A médián keresztül megismerhető információk alapján e sérülteknél is részben helytállt a biztosító.

Valamennyi sérült, valamint a halálos balesetet szenvedő károsultak hozzátartozóinak igénye szempontjából lényeges, hogy nem kizárólag az általuk megkötött biztosítás alapján kérhető kártérítés, hanem – tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a balesetért az autóbusz vezetője volt felelős a közlekedési szabályok be nem tartása miatt – az autóbusz kötelező felelősségbiztosítója is köteles helytállni. E tekintetben a magyar utazási iroda részéről már lehetett hallani olyan nyilatkozatokat, hogy az általuk kifizetett összegeket az egyiptomi autóbusz társaság felelősségbiztosítóján keresztül kívánják majd visszaigényelni. Ugyanez vonatkozik a sértettekre is. A rendőrségi határozat birtokában a felelősségbiztosítás ki kell, hogy fizesse a sértettek (sérültek illetőleg a halottak hozzátartozói) oldalán felmerült károkat.

Ez idáig nem került nyilvánosságra – legalábbis mi ilyen ismeretekkel nem rendelkezünk –, hogy az egyiptomi autóbusz társaság és a magyar Best Reisen Utazási Iroda között milyen szerződés áll fenn. Felmerülhet-e a magyar utazási iroda felelőssége az általa megbízott egyiptomi utazási iroda felróható magatartásáért – gondolok itt arra, hogy ha megfelel a valóságnak, az autóbusz vezetőjének nem volt megfelelő vezetői engedélye turistabusz vezetésére – és egyéb esetleges hiányosságok tekintetében. Az, hogy az autóbusz milyen állapotban volt, illetőleg, hogy nem volt rajta mérőeszköz, amely a megengedett sebesség túllépésének mérésére szolgált volna, már az egyiptomi társaság problémája, az ő felelősségének vizsgálatakor felmerülő kérdés.

Mint ahogy irodánk Franciaországban pert indított egy repülőgép szerencsétlenség kapcsán – francia ügyvédeken keresztül-, megítélésünk szerint ugyanúgy érdemes egyiptomi ügyvéden keresztül a rendőrségi iratok birtokában a kinti biztosítóknál lehetőség szerint peren kívüli eljárást kezdeményezni. Ebben az esetben a magyar ügyvéd feladata, hogy valamennyi károsult vonatkozásában nagyon részletes kártérítési igényt munkáljon ki, és ennek lefordítását követően illetőleg az egyiptomi joggyakorlatot is megismerve, azokat a szempontokat is figyelembe véve nyújtson be egy olyan kárigényt, amellyel a külföldi – jelen esetben egyiptomi – biztosító érdemben foglalkozni tud.

Dr. Koltai Ügyvédi Iroda,
Dr. Koltai Zsuzsanna

ügyvéd

Szakmai cikkek , , ,

Comments are closed.