GY.I.K.

– Miben áll tevékenységünk?
Teljes körű segítséget nyújtunk a közlekedési, vagy más balesetet szenvedett személyek érdekérvényesítésében akár a biztosítótársaságokkal szemben, akár büntetőjogi eljárás során. Célunk, hogy hozzásegítsük a károsultakat jogaik megfelelő érvényesítéséhez, melynek köszönhetően hozzájuthatnak az őket megillető vagyoni jóvátételhez.

– Ki fordulhat egyesületünkhöz?
Bárki, aki munkabalesetben, közlekedési balesetben, vagy egyéb az előző kategóriákba nem sorolható balesetben önhibáján kívül személyi sérülést, vagy egyéb kárt szenvedett. Továbbá azok a személyek is, akik fenti balesetekben hozzátartozójukat veszítették el.

– Leggyakrabban előforduló esetek:

  • autóbaleset (utasként, gyalogosként)
  • motorbaleset (vezetőként, gyalogosként)
  • kerékpáros baleset
  • gyalogosként elszenvedett közlekedési balesetek
  • kátyúk illetve más úthibák miatt bekövetkezett balesetek
  • tömegközlekedés során bekövetkezett balesetek
  • munkabalesetek

– A kártérítési eljárás időtartama.
Tapasztalataink szerint a folyamat megindításától számított egy év, amely az eset egyedi vonásaitól függően akár rövidebb is lehet.

– Az ügyintézés költségei.
Egyesületünk non profit szervezet és mint ilyen szolgáltatásait ingyenesen nyújtja az általa képviselt károsultak részére. Abban az esetben, ha az ügy egyedi jellege megkívánja ügyvédi iroda közreműködését, úgy partnerirodáink a károsultak képviseletének költségeit megelőlegezik és annak kifizetése csak a kárösszegek folyósításakor válik esedékessé.
A kártérítési eljárással párhuzamosan az esetek jelentős részében büntető vagy szabálysértési eljárás is indul, amelynek során a sértetteknek teljes körű, akár ingyenes képviseletet biztosítunk és gondoskodunk az összes kártérítéshez szükséges dokumentum beszerzéséről.

– Mire van szükségünk, hogy segíteni tudjunk?

  • Orvosi dokumentáció (ambuláns kezelőlapok, gyógytorna papírok, zárójelentések)
  • Amennyiben rendelkezésre állnak a sérült ingóságokról szóló korábbi számlák

Szolgáltatásunk magában foglalja azoknak a dokumentumoknak a beszerzését, amelyek az esetleges büntető- illetve szabálysértési eljárás keretében keletkeztek és elősegítik a kártérítés rendezését.

Comments are closed.