Jár-e 12 MFt kártérítés a Stohl András által okozott balesetben a sértettnek?

Fotó: Murai László, Fővárosi Tűzoltóság

A kártérítés számítása minden esetben bonyolult folyamat. A biztosító vagyoni, nem vagyoni károkat és életjáradékot számol el, bonyolult szorzóval dolgoznak. Minden biztosító másként számol. A kártérítés összege a sérülésen túlmenően nyilván nagy részben függ a sértett életkorától.

A sértetti képviselő részéről jogos a követelt összeg, ugyanakkor egy kártérítésekkel foglalkozó iroda pontosan tudja, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint a sértett korára tekintettel ilyen kártérítési összeget a biztosító nem fog kifizetni. A jelenlegi gyakorlat szerint hozzávetőlegesen 1-2-3 MFt az, ami a közel 80 éves sértettet megilleti.

Abban is egyet lehet érteni a sértetti képviselővel, hogy a sértett munkavégzéséről készült fényképfelvételek jelentőséggel nem bírnak, hiszen a kártérítésre ismert jogcím az erő megfeszítésével végzett munka. Ezt a biztosító elismeri. Azt jelenti, hogy a sértett a korábban, a balesetet megelőzően végzett munkát is el tudja látni, a mozgáskorlátozottság miatt ez azonban nehézségekbe ütközik, fájdalommal jár, akár gyümölcsszedés, létrázás, kapálás, bármilyen kerti munka. A biztosító mindezt forintban is kifejezi és akár havi járadékban, akár tőkésített egyösszegű járadék kifizetésében nyújthatja a kártérítést.

Az, hogy Stohl András saját erejéből milyen kártérítési összeget fizet ki a sértettnek, nyilván az anyagi lehetőségeitől függ, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a saját felelősségbiztosítója, aki a sértett irányában a kárt rendezni fogja, az ittas befolyásoltság miatt regressz igénnyel fordul a biztosított, vagyis Stohl András felé. Jelen esetben a kifizetett kártérítési összegből másfél millió forintot vissza fog követelni a biztosító Stohl Andrástól. Tehát amikor azt várjuk a károkozótól, hogy a biztosítási összegen túlmenően kártérítést fizessen, akkor erre is tekintettel kell lenni.

Szakmai cikkek , , , ,

Comments are closed.